بازی فکری بازرگان

برگرفته از بازی istanbul

مناسب سنین بالای ده سال

بازی فکری ریسک

مناسب سنین بالای 10 سال

بازی2 تا 5 نفره

بازی فکری شتر سواری

برگرفته از بازی camel up

بازی 2 تا 8 نفره

ماسب برای سنین بالای 8 سال

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازیمن تویز می باشد.