۱. یکی از معماها را انتخاب کرده و قطعات پازل را همان طور که نشان داده شده به روی صفحه بازی قرار دهید.

۲. سپس همه قطعات باقی مانده را در صفحه بازی جای دهید. قطعات مختلف می توانند از هر جهت و از هر طرف در صفحه گذاشته شوند٬ به شرط آن که برآمدگی های کف صفحه اجازه جای گیری آنها را بدهد.

۳. هر معما فقط یک راه حل دارد. پاسـخ درسـت را میـتوانید درانتـهای دفترچه راهنما پیدا کنید

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازیمن تویز می باشد.