برند محصولات

بازی فکری برند آترینا

بازی فکری برند بازیمن

رده بندی سنی

۱. یکی از معما ها را انتخاب کنید و قطعه های پازل و کشتی ها را همان طور که در دفترچه راهنما نشان داده شده را روی صفحـه قـرار دهید و پیکـان های رنگی را هـم در جاهـای مناسب به روی لبـه صفحه طبق دفترچـه راهنـما مـتصل کنیـد.

۲. کشتی ها را با چرخاندن قطعه های چرخنده پازل به سمت مقصد نهایی حرکت دهید(پیکان های همرنگ با بادبان کشتی ها) اما مواظب باشید چرخاندن بعضی از قطعه ها ممکن است جلوی حرکت بقیه قطعه ها را بگیرد.

۳. معما وقتی حل می شود که همه کشتی ها روبروی پیکان های هم رنگ رسانده شود راه حل درست را می توانید در صفحات انتهای دفترچه راهنما مشاهده کنید.

بازی فکری کاپیتان

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازیمن تویز می باشد.