برند محصولات

بازی فکری برند آترینا

بازی فکری برند بازیمن

رده بندی سنی

کاتامینو یک پازل با حالتهای مختلف می باشد که به طرح معماهای گوناگون می پردازد.

این بازی همچنین یک نوع سـاخت و ساز کوچک است که قـدرت فـکر کردن را بیدار کرده و مهارت های دیداری را تقویت می کند و اصول اولیه ساخت اشکال سه بعدی را یاد می دهد.

هدف بازی: ساخت چیدمانهای مختلف با استفاده از تعداد خاصی از مهره ها در صفحه بازی که هر چه تعداد مهره های به کار گرفته شده افزایش یابد، بازی سخت تر می شود.

این بازی دارای هزاران حالت گوناگون می باشد.

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازیمن تویز می باشد.